Sterk in belastingadvies

Wij bieden ondersteuning bij de volgende diensten: BTW | Inkomstenbelasting | Vennootschapsbelasting | Loonheffing | Dividendbelasting | Schenkbelasting | Erfbelasting | Fiscale optimalisatie | Aangiftes.

Ondernemingsbelastingen

Voor een onderneming kunnen vele belastingen van toepassing zijn. Kennis van deze wetten is noodzakelijk om niet alleen goed te kunnen bepalen welke plichten er zijn, maar ook de diverse fiscale faciliteiten toe te passen waarvan gebruik mag worden gemaakt. Het voeren van een adequate administratie vormt hierbij de basis, om periodiek op een juiste manier tijdig de aangiftes bij de Belastingdienst in te kunnen dienen. Met deze administratie kan vervolgens worden bekeken in hoeverre de fiscale regelingen geoptimaliseerd kunnen worden.


Particuliere belastingen

Bij een particulier spelen al snel meerdere belastingen dan alleen de inkomstenbelasting een rol. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan schenk- en erfbelasting. Kennis van de diverse regelingen is wederom van groot belang. Als de financiële positie van de particulier goed in kaart is gebracht, kunnen ook hier wellicht fiscale regelingen worden geoptimaliseerd. De analyse van de toegekende vermogensbestanddelen bij fiscale partners en het beoordelen van testamenten behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Bij deze werkzaamheden is Roenters Accountancy | Belastingadvies | Bedrijfsadvies uw specialist.