Sterk in bedrijfsadvies

Wij bieden ondersteuning bij de volgende diensten: financieringsaanvragen | investeringsplannen | organisatiestructuur | administratieve organisatie & interne controle | arbeidscontracten en verloning | due diligence | subsidies | juridische zaken | kostprijsberekeningen | valuta management | financieel interim management.

Financieel beleid

Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) dient een adequaat financieel beleid te worden geformuleerd, op basis waarvan financiële procedures worden geïmplementeerd die resulteren in een juiste administratieve organisatie en interne controle. De organisatiestructuur is medebepalend voor het succes hiervan. Hierin zijn de juiste beslissingen van belang.

Het financieel beleid en personeelsbeleid dienen goed met elkaar in balans te zijn. Het juist bepalen van de grote lijn, maar ook aandacht voor specifieke details in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden creëren een werknemersklimaat waarmee een onderneming op een hoger niveau komt.

Financiële analyses

Financiële analyses worden binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) gebruikt als sturingsinstrumenten, ter voorbereiding op bijvoorbeeld financieringsaanvragen en investeringsplannen. Samen maken we de investeringen en ontwikkelingen binnen uw bedrijf inzichtelijk zodat we kunnen vaststellen voor welke subsidieregelingen deze eventueel in aanmerking komen. Iedere onderneming dient goed inzicht in de kostencomponenten te hebben, waarmee een juiste kostprijscalculatie kan worden opgesteld. Het niet goed in kaart brengen van de variabele en vaste kosten, kan verstrekkende gevolgen hebben.

Valutamanagement

Bij zakelijke transacties in vreemde valuta, kan het van belang zijn om hier enige vorm van valutamanagement in te hebben. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland, koerswijzigingen en variabele risicofactoren kunnen gevolgen hebben voor de verhouding tussen de eigen en vreemde valuta. Voor meer uitleg en nadere info praat Roenters u graag bij.

Due Diligence

Due Diligence onderzoek wordt veelal toegepast in situaties waarbij het voornemen tot samenwerking tussen bedrijven is uitgesproken. De ene partij geeft dan opdracht tot een financieel en juridisch onderzoek van de andere partij om zo de beslissing tot wel of niet samenwerken beter te kunnen onderbouwen. Uiteraard is het hierbij van belang een gedegen inzicht in de financiële bedrijfsvoering van alle partijen te hebben. Roenters is uw ervaren partner en brengt u met een duidelijke en grondige financiële analyse dichterbij de juiste beslissing.

Financieel interim management

Roenters Accountancy | Belastingadvies | Bedrijfsadvies heeft meer dan 20 jaar financiële ervaring in het bedrijfsleven en biedt bij alle bovengenoemde diensten een adviserende en ondersteunende rol. Heeft u behoefte aan daadkrachtige en directe ondersteuning? In dat geval biedt Roenters financieel interim management aan (mits dit niet in combinatie is met de rol van extern accountant).