Sterk in accountancy

Wij bieden ondersteuning bij de volgende diensten: boekhouding | jaarrekening | deponering Handelsregister | prognoses | budgetten | periodieke rapportages | audits | financiële analyse  

Het voeren van een adequate administratie is een “must” voor iedere onderneming. Deze administratie vormt de basis voor tal van financiële beslissingen, waarbij alleen een juiste voorstelling van de financiële positie een dergelijke beslissing kan onderbouwen.

Jaarrekening

Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt, die veelal op basis van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgesteld. Hierin wordt beschreven waaraan de opmaak en de inrichting van een jaarrekening wettelijk moet voldoen. Deze jaarrekening kan door de accountant worden voorzien van een accountantsverklaring. Afhankelijk van de rechtspersoon kan vervolgens nog de wettelijke verplichting bestaan om deze jaarrekening te deponeren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Financiële analyses

Naast de jaarrekening behoren ook tussentijdse financiële overzichten, prognoses en financiële analyses tot de mogelijkheden om de onderneming beter te kunnen sturen en daarmee inzicht te krijgen in mogelijkheden voor rendementsverbetering.

Particuliere financiën

Ook bij een particulier is het verstandig de financiële situatie goed in kaart te brengen. Een financieel overzicht van het bestaande vermogen, een analyse van de ontvangsten en uitgaven, een prognose voor de komende jaren, maar ook een uitgebreid Estate Plan kan in sommige gevallen van grote toegevoegde waarde zijn.

Bij deze werkzaamheden is Roenters Accountancy | Belastingadvies | Bedrijfsadvies uw specialist.